slovo úvodem

Advokátní kancelář Leuchter&Leuchterová, s.r.o. je mezinárodně orientovaná advokátní kancelář, která nabízí komplexní právní služby podnikatelským subjektům i fyzickým osobám jak v oblasti občanského, tak i obchodního práva, práva obchodních společností, nemovitostí, fúzí a akvizic, pracovního práva, soudních sporů atd.

Podrobná specifikace nabízených služeb je uvedena v části Zaměření.

Právní služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém, francouzském a ruském jazyce.

Naší specialitou je komplexnost služeb („full service firm“), osobní přístup, disponibilita.

Společníci advokátní kanceláře Leuchter & Leuchterová, s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti z působení v renomovaných českých i mezinárodních advokátních kanceláří.

Mgr. Darina Leuchterová vede francouzské a ruské oddělení kanceláře a je odpovědná za poskytování právních služeb ruské a francouzské klientele.

JUDr. Tomáš Leuchter byl pověřen obchodním vedením kanceláře, současně vede anglické oddělení kanceláře, zaměřené na poskytování právních služeb anglofonním klientům.

V rámci naší každodenní praxe řešíme nejen složité transakce, ale i běžné každodenní problémy, spojené s podnikáním.

Za tímto účelem nabízíme naším klientům smlouvu o pravidelném poskytování právních služeb, přizpůsobenou potřebám každé konkrétní společnosti.

Statutární zástupci a vedoucí pracovníci většiny společností přiznávají nutnost zajistit trvalou právní pomoc při tom množství operací, ke kterým v rámci běžného provozu společnosti dochází.

Předmětem smlouvy o pravidelném poskytování právních služeb je tedy zajistit naším klientům průběžnou a neustálou právní ochranu, odborný dohled, konzultace a/nebo jiné právní služby v různých právních oborech s ohledem na jejich obchodní zaměření.

Více informací naleznete v části Smlouva o poskytování právních služeb nebo nás kontaktujte.

LEUCHTER & LEUCHTEROVÁ s.r.o., advokátní kancelář
Mikulandská 122/4, 110 00 Praha 1, tel. +420 246 030 860, fax +420 246 030 865, http://www.leuchter.czCreated by B&M