Smlouva o poskytování právních služeb

Odměna za poskytování právních služeb je účtována v závislosti na typu transakce či případu a po dohodě s klientem jako :

  • hodinová sazba,
  • odměna za výsledek,
  • měsíční paušální odměna,
  • jiná paušální odměna (aplikovaná např. při zakládání obchodních společností).

Abychom vyhověli nejčastěji se opakujícím požadavkům našich klientů, advokátní kancelář L&L vytvořila Smlouvu o pravidelném poskytování právních služeb.

Tento typ smlouvy je přizpůsoben velmi různorodým potřebám společností, jimž tak zaručuje neustálou kvalifikovanou právní pomoc v každé situaci, ke které v rámci běžného provozu společnosti dochází, jako je například:

  • účast advokáta na jednání nebo obchodní schůzce ;
  • písemné, ústní nebo telefonické konzultace;
  • přehled administrativních povinností, jejich sledování a připomínky;
  • přehled novinek a aktualit v oblasti práva, které by mohli ovlivnit společnost a/nebo její činnost.

Přehled právní pomoci, zahrnuté ve Smlouvě o pravidelném zastupování není samozřejmě úplný a může zahrnovat i jiné druhy pomoci podle potřeb klienta.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

LEUCHTER & LEUCHTEROVÁ s.r.o., advokátní kancelář
Mikulandská 122/4, 110 00 Praha 1, tel. +420 246 030 860, fax +420 246 030 865, http://www.leuchter.czCreated by B&M